BinaryVision

Tag: asymmetric encryption

לוגים מוצפנים

by on ספט.16, 2012, under כללי

אחת הבעיות שניצבה בפני בחודשים האחרונים הייתה איך לשמור מידע רגיש באופן מוצפן, כך שאם המידע הזה יפול (או במקרה הגרוע יותר – השרת בשלמותו) בידי אנשים זרים, הוא יהיה חסר ערך. תחילה חשבתי לעשות שימוש במפתח סמטרי, אך פתרון שכזה אינו מבטיח את עמידות ההצפנה כאשר השרת כולו (שמחזיק גם כן את הסקריפט) נופל בידי אנשים זרים, יהיה להם את המידע המוצפן, ואיפשהו במערכת את המפתח לפענוח המידע.

הפתרון שמתאים למצב כזה הוא שימוש במפתחות א-סמטרים להצפנה ופענוח, מה שמאפשר לי להצפין את המידע עם המפתח הפומבי שלי, ורק בעזרת המפתח הפרטי שלי (שנמצא על מערכת נפרדת) לפענח את המידע בחזרה. הדוגמה כאן תהיה ספציפית למקרה שלי, שאני צריך לתפוס תעבורה בעזרת tcpdump והצפנה של המידע הזה בעזרת מפתח א-סמטרי כל שעה.

(continue reading…)

5 Comments :, , , , , , , , , , , , more...

מחפש משהו?

תשתמש בטופס למטה כדי לחפש באתר: